Sõltumata sellest, kas Te kavandate üritust 5 –le või 500-le inimesele, pulmi, sportmänge, tooteesitlust või linnapäevi, tuleb ürituste kavandamise ja teostamise käigus kaaluda neid asjaolusid, mis tagaksid selle, et tellitud telk asuks õiges kohas ning oleks õigeks üles pandud, tagamaks Teie poolt kavandatud ürituse õnnestumist!

‘Ürituste juht’ aitab teil oma üritusi paremini planeerida ja ellu viia.

Enne vastava telgi tellimist hinnake alljärgnevaid asjaolusid:

 • Telgi täpset montaaži-ja demontaažikuupäevi (võtke arvesse telgi montaaži-ja demontaažiaegu);
 • Telgi paigaldamiskoha katet (muru, asfalt, heinamaa, liiv, plaadid jne.), millest sõltub plastmasspõranda võii puupõranda valik;
 • Telgi paigalduskoha aluspinna reljeefi (see peab olema ühetasane – reljeefi kõrguste vahe ei tohi olla suurem, kui 10cm);
 • Elektrijuhtmete ja veetorustiku ligipääsu (kui ürituse korraldamiseks tuleb kasutada elektriseadmeid, valgustust, soojendeid, vett jne.);
 • Ligipääsutee olemasolu ja vastavus tellitud telgi kohaletoimetamiseks ürituse toimumiskohta (vt. jaotises ‘Montaaž’);
 • Paigalduskoha vastavus telgi mõõtmetele (piisavalt suur põrandapind, seinte ja katuseharja kõrgus, vt.jaotises ‘Montaaž’);

Telgi paigaldamise kergendamiseks:

 • Koostage telgi paigutuskoha plaan (määrake kindlaks telgi täpne asukoht teiste ehitiste ja objektide suhtes, hinnake sisse-ja väljapääsude, akende suundasid);
 • Kui telgi paigalduskoha täpse asukoha leidmine on raskendatud, siis trükkige välja telgi paigalduskoha geograafiline kaart (näites maakohtades või väikelinnades) ning tähistage ära kõige lihtsamini telgi paigalduskohani viiv tee. Seda võib teha ka internetis www.uzkartes.lv, www.zl.lv, www.1188.lv. Vastav kaart saatke “Akurāts” OÜ montaažibrigaadile.

Selleks, et oma ürituse jaoks sobiva suurusega telki valida, hinnake järgmist:

 • Telgis üheaegselt viibivate inimeste eeldatavat arvu:
  • Selleks, et külalised tunneksid ennast mugavalt, tuleb 1 inimese kohta arvestada 2 m2 pinda;
  • Kui te korraldate ürituse ühes laudade taga istumisega (laius 80cm x pikkus 222cm), siis võtke arvesse, et ühe laua taga võivad mugavalt istuda 8 inimest, s.t. 4 inimest ühel pool;
 • Plaanitud ürituse formaat, millest sõltub vastava suurusega telgi valik, telgi seinte koplektatsioon akende ja ustega (kui telk on ette nähtud kontserdite, diskode, laudadega vastuvõtu jaoks või telk on ette nähtud laoruumina kasutamiseks, tooteesitluseks või näituseruumiks).

Sobiva põrandakatte valikuks hinnake järgmisi asjaolusid:

 • Kavandatud ürituse formaat:
  • Aktiivset osavõttu eeldavate ürituste (kontserdid, pulmad, tantsuõhtud, muud aktiivset osavõttu eeldavad suure osalejaskonnaga üritused) jaoks valige vastupidav puupõrand;
  • Näituste, tooteesitluste või rahulike koosistumiste jaoks laudade taga valige roheline lahtirullitav plastmasspõrand;
 • Telgi paigalduskoha aluspind:
  • Puupõranda võib maha panna erinevatele katetele – murule, plaatidele, liivale jne.;
  • Plastmasspõrand sobib muru peale mahapanemiseks;
 • Välisõhu temperatuur telgi paigaldamise ajal:
 • Plastmasspõranda võib maha panna kuni -5°C temperatuuriga;
 • Puupõrandat võib telgis kasutada ka miinustemperatuuridega

Kui Te kavatsete telki paigaldada külmade ilmadega sügisel, kevadel või talvel, siis arvestage järgmist:

 • Telki soojendatakse spetsiaalsete gaasisoojenditega, mis muudavad telgi Teie ürituse jaoks koduseks ja hubaseks kohaks. Ühe “Akurāts” poolt pakutava gaasisoojendiga võib kütta umbes 20 m2 suurust pinda;
 • Telgipõranda kate (miinuskraadidega võib maha panna puupõranda, mitte plastmasspõrandat);
 • Telgi materjali valik – 20mx25m telk klaas-ja plastmasspaneelidega on rohkem soojus-ja niiskuskindel, kui katteseintega telk;
 • Tuuletõmbe ja külma õhu sissepuhumise vältimiseks on soovitav kasutada ühe ukselehega suletud ust.

Telgi paigaldamisel tuleb lähtuda alljärgnevast:

 • Läbipääsulubade vajalikkus telgi paigalduskohta jõudmiseks (vajaduse korral peav läbipääsuluba juba eelnevalt olema antud montaažibrigaadi käsutusse);
 • Kohaliku omavalitsuse luba telgi paigaldamiseks ja ürituse korraldamiseks;
 • Ürituse ja sellel kasutatava inventari kindlustamise vajadus;
 • Turvateenuste kasutamise vajadus üritusel (näiteks telgi tehniliste vigastuste ärahoidmiseks, mille eest rentniek vastutab);
 • Tulekustustusseadem vajadus (lähtudes ürituse spetsiifikast, kui kasutatakse kütte-või elektriseadmeid);
 • Kohaliku politsei informeerimine ürituse toimumise kohta.

Muud tegurid, mida oma ürituse kavandamisel arvesse võtta:

 • Teisaldavate tualettide kasutamine;
 • Jäätmete äraviimisteenuse kasutamine;
 • Kiirabi kohaloleku tagamine;
 • Liikumispuuetega inimeste ligipääsu tagamine üritusele.

Kui teil oma ürituse kavandamise käigus tekivad küsimused sobiva telgi valiku suhtes, siis annavad “Akurāts” OÜ asjatundlikud ja kogemustega töötajad teile nõud ning aitavad valida teie ürituse jaoks kõige sobivama telgi.

Kui olete kõik tegurid läbi kaalunud ja endale telgi välja valinud, siis soovitame telgi ja telgiga kaasaskäiva varustuse võimalikult õigeaegselt kinni panna – vähemalt 2 kuud enne Teie poolt kavandatud üritust. Õigeaegne telgi reserverimine tagab selle, et meie laos on saadaval kõik Teie jaoks sobivad telkide suurused ja tüübid.

Täitke “Akurāts” OÜ Tellimispõhi ning täpsustage Teid huvitava telg/telkide kohta ning Teie üritust puudutavat infot. “Akurāts” OÜ töötajad võtavad Teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul pärast tellimuse kättesaamist.