“Akurāts” OÜ montaažibrigaad transpordib Teie poolt tellitud telgi ükskõik millisesse Läti linna, valda või külla, paneb telgi püsti ja võtab pärast ürituse lõppu maha. Akurāts OÜ pakub telkide paigaldamise teostamist ka Leedu ja Eesti territooriumil.

Erandiks on telk TÄHT ja 3m x 3m telk– nende telkide montaaži ja demontaaži teostab tellija ise. Nimetatud telke tellijale ei tarnita ning klient peab neile ise järgi tulema – “Akurāts” OÜ lattu Riias, Jaunmilgravis, Aplokciema 2, tööpäeviti kella 8:00 -17:00.

Ürituse kavandamisel ja telgi paigaldamisel tuleb eelnevalt kokku leppida Teie ürituse täpse toimumisaja-ja koha suhtes, soovitava telkide montaaži-ja demontaažiaja suhtes. Peale selle peab klient arvestama järgmiste, telgi paigaldamiseks esitatavate, nõuetega:

  1. Juurdepääsutee olemasolu ning vastavus tellitud telgi kohaletoimetamiseks ette nähtud kohta;
  2. Telgi paigalduskoha kaugus Riiast;
  3. Telgi montaaži-ja demontaažiaeg;
  4. Paigalduskoha vastavus telgi mõõtmetele.

Juurdepääsutee olemasolu ja vastavus
Kui te hakkate oma üritust ja telgi paigalduskohta planeerima, siis kontrollige eelnevalt, et Teie poolt kavandatud kohta oleks võimalik autoga, veoautobussiga või veoautoga (sõltuvalt tarnitava telgi suurusest) ligi pääseda. Sõidutee olemasolu on kohustuslik, et “Akurāts” OÜ montaažibrigaad võiks teostada telgi ülespanemisega seotud töid. Kui te kahtelete sõidutee läbitavuse suhtes, siis sõidab “Akurāts” brigaad telgi ülespanemiseks ette nähtud kohale, hindab seda ning annab asjasse puutuvat nõu.

5m x 5m, 10m x 20m,10m x 50m, 10m x 60m,12m x 50m telkide tarnimine toimub 3,5t kandejõuga veoautobussiga. 20m x 75m, 20m x 25m telkide tarnimine toimub 12t kandejõuga veoautoga. Seepärast peab juurdepääsutee kate olema piisavalt vastupidav, et veoauto saaks telgi paigalduskohale ilma probleemideta kohale sõita.

Telgi paigalduskoha kaugus Riia linnast
Telgi paigalduskoha kaugus Riiast on tähtis seepärast, et oleks võimalik välja arvestada telgi kohaletoimetamiseks vajalikku aega, kui ka muid transportimisega kaasnevaid lkulusid.

Telgi tarnimisel kulub 100km läbimiseks keskmiselt 1,5 tundi.

Telgi montaaži-ja demontaažiaeg

Kui te olete telgi tellinud, siis toob “Akurāts” OÜ montaažibrigaad selle kohale, paneb üles ning võtab hiljem maha. Iga telgi ülespanekuks kulub erinev aeg – väikese telgi (kuni 50m2) jaoks alates 40 minutist, suurte telkide jaoks kuni 8 tundi. Selleks, et Teie üritus kulgeks plaanipäraselt ja ilma viivitusteta, peate arvestama tellitud telgi ja lisavarustuse (lauad, põrandad, pingid, soojendid) paigaldamiseks vajaliku ajaga:

Telgid (suurused)

Montaažiks kuluv aeg (üks telk)

3X3

Klients paigaldab ise

TÄHT

Klients paigaldab ise

5×5

40 min.

10×5, 10×10

3 tundi

10×15, 10×20

4 tundi

10×25,10×30, 10×35

5 tundi

10×40, 10×45

6 tundi

10×50, 10×55, 10×60

7 tundi

12×5, 12×10, 12×15, 12×20

3 tundi

12×25, 12×30, 12×35

4 tundi

12×40, 12×45, 12×50

6 tundi

20×5, 20×10, 20×15, 20×20

4 tundi

20×25, 20×30, 20×35, 20×40, 20×45, 20×50, 20×75

8 tundi

Põrandad

Montaažiks kuluv aeg

Stabiilne puupõrand 1000m²

8 tundi

Mobiilne plastmasspõrand 1000m²

8 tundi

Lisavarustus

Montaažiks kuluv aeg

Soojendi 1tk.

10 min.

Laud, pink 1tk.

10 min.

Oluline on ka telgi demontaažiks vajaminev aeg – et seda oleks võimalik maha võtta ette nähtud ajaks, vabastamaks ürituse korraldamiskohta. Seepärast tuleb ürituse kavandamisel arvestada ka seda, et konkreetse telgi mahavõtmiseks kulub niisama palju aega, kui ka selle ülespanemiseks.

Loomulikult võivad telgi montaažiaega mõjutada sellised asjaolud nagu ilmastikutingimused, telgi asukoht ja sellele ligipääs, läbipääsulubade nõudmine, samuti sellised juhud, kui telgi asukohta pole korralikku sõiduteed või sõiduteel asuvad teised sõidukid. Taolisi asjaolusid peab tellija arvestama või need kõrvaldama.

Paigalduskoha vastavus telgi mõõtmetele

Enne telgi paigaldamist Teie poolt väljavalitud kohta veenduge, et seal oleks piisavalt ruumi tellitava telgi jaoks – s.t. oleks piisavalt pinda põrandaplatsi jaoks, samuti piisav kõrgus telgi katuseharja jaoks. Tuleb samuti kontrollida, et telgi ülespanekut ei takistaks ümbritsevad hooned, puuoksad jmt. Allpool olevas tabelis on ära toodud “Akurāts” OÜ telkide seinte laiused ja kõrgused, samuti telgi katuseharja kõrgused:

Telk

Külgede laius

Külgede kõrgus

Katuseharja kõrgus

3m x 3m

3m

2,4m

3,2m

5m x 5m

5m

2,3m

3,5m

5m x 5m koonusekujuline

5m

2,5m

5m

10m x 20m

5m

3m

5m

20m x 25m

5m

3m

6m

10m x 50m

5m

2,4m

4m

10m x 60m

5m

2,5m

4,3m

12m x 50m

5m

2,3m

4,3m

20m x 75m

5m

3m

6m

TÄHT

5,21m