1. Kui varakult pean telgi reserveerima?

Soovitame telgid reserveerida vähemalt 2 kuud enne Teie poolt kavandatud üritust. Õigeaegne reserveerimine tagab selle, et me võime Teile oma laost pakkuda kõiki Teie poolt soovitud telkide tüüpe ja suurusi. Täitke firma “Akurāts” Tellimispõhi ning täpsustage Teid huvitava telgi/telkide ning Teie poolt korraldatava ürituse kohta käivat informatsiooni. „Akurāts” OÜ töötajad võtavad Teiega ühendust ühe tööpäeva jooksul.

Loomulikult sõltub telgi suurus sellest, millist üritust Te soovite korraldada –kas see on kontsert, disko, kaetud lauad või kasutate telki laoruumina ja tooteesitluse jaoks. Iga juhtum on individuaalne. Samas, kui Te kavandate üritust, mis eeldab külalistelt aktiivset osavõttu, siis tuleks ühe inimese jaoks arvestada 2 m2 pinda. Jaotises Telgid on ära toodud iga telgitüübi kohta käiv üksikasjalik kirjeldus.

Plastmasspõrand – roheline lahtirullitav plastmasspõrand muru kinnikatmiseks. Antud põrandal pole soovitav tantsida, see sobib rohkem näituste, esitluste jaoks, samuti selliste ürituste jaoks, kus lihtsalt rahulikult laua taga istutakse. Plastmasspõranda kvaliteetseks mahalaotamiseks peab selle all olema ühetasane aluspind. Plastmasspõranda võib maha laotada kuni -5°C temperatuuriga. Võimalik plastmasspõrandaga kaetav pind: 1 m2 – 1000 m2.

Puupõrand – vastupidav laudpõrand, mis sobib igasugusteks üritusteks –kontserditeks, pulmadeks, tantsuõhtuteks ja muuks aktiivseks ajaviitmiseks. Põrand pannakse maha metallkonstruktsioonile: 25 m2 -1000 m2. Puupõrandat võib kasutada ka talvel. Ka puupõranda mahapanemiseks läheb vaja ühetasast aluspinda.

Jaotises Põrandad on ära toodud üksikasjalik informatsioon iga põrandatüübi kohta, samuti fotod.

Jah, igat telki võib spetsiaalsete gaasisoojenditega kütta. Tänu sellele võite telke kasutada ka jahedate ilmadega – kevadel, talvel või sügisel, muutes telgi hubaseks ja soojaks ajaviitmise kohaks. “Akurāts” OÜ pakub propaaniga töötavaid, metallvärvi terrassisoojendeid. Ühe taolise soojendiga võib soojaks kütta umbes 20 m2 suuruse pinna. Soojendi suurus on 750mm (diameeter) x 2250mm (kõrgus). Soojendi soojusallikaks on propaaniballoon, mis paigutatakse soojendi alusesse. Soojendi võimsus on 13 Kw.

Jah, igasse telki võib paigaldada valgustuse, mis võimaldab Teil telke kasutada ka pimedal ajal. “Akurāts” OÜ pakub valgustuseks päevavalguslampe. Lambi pikkus – 120cm, laius – 10cm. Üks päevavalguslamp valgustab piisavalt hästi kuni 10m2 suurust pinda. Lambi paigaldamiseks peab olema tagatud 120W toiteallika olemasolu telgi asukohas.

“Akurāts” montaažibrigaad transpordib Teie poolt tellitud telgi ükskõik millisesse Läti, Leedu ja Eesti paika – linna, valda või külasse, paneb telgi üles ja võtab hiljem ka maha. Eelnevalt tuleb kokku leppida Teie poolt plaanitava ürituse täpse toimumisaja ja toimumiskoha suhtes, samuti soovitava telgi ülespanemise-ja lahtivõtmisaja suhtes.

Kui te olete telgi tellinud, siis toob “Akurāts” OÜ montaažibrigaad selle kohale, paneb üles ning võtab hiljem maha. Iga telgi ülespanekuks kulub erinev aeg – väikese telgi jaoks alates 30 minutist, suurte telkide jaoks kuni 8 tundi. Selleks, et Teie üritus kulgeks plaanipäraselt ja ilma viivitusteta, peate arvestama telgi ülespanemiseks vajaliku ajaga. Puu-või plastmasspõranda paigaldamisele läheb vaja lisaaega. Teie ürituse ladusaks toimumiseks plaanige oma ajakavasse juba eelnevalt teie poolt tellitud inventari montaažiaeg.

Loomulikult võivad telgi montaažiaega mõjutada sellised asjaolud nagu ilmastikutingimused, telgi asukoht ja sellele ligipääs, läbipääsulubade nõudmine, samuti sellised juhud, kui telgi asukohta pole korralikku sõiduteed või sõiduteel asuvad teised sõidukid. Taolisi asjaolusid peab tellija arvestama või need kõrvaldama.

Klient võib ise ülesse panna 3×3 (9m2) telgi ning 50 m2 telgi TÄHT Sellisel juhul peab tellija ise telgile järele tulema – meie firma “Akurāts” lattu, ise telgi koha peal üles panema ning ka ise tagasi tooma. Kõikide teiste suurte telkide õige ja kvaliteetne paigaldamine ja lahtivõtmine nõuab spetsiaalseid tehnilisi oskusi ja kogemusi, seepärast teostatakse seda “Akurāts” OÜ montaažibrigaadi poolt.

Kui te hakkate oma üritust ja telgi paigalduskohta planeerima, siis kontrollige eelnevalt, et Teie poolt kavandatud kohta oleks võimalik autoga ligi pääseda. Sõidutee olemasolu on kohustuslik, et “Akurāts” OÜ montaažibrigaad võiks teostada telgi ülespanemisega seotud töid. Kui te kahtelete sõidutee läbitavuse suhtes, siis sõidab “Akurāts” brigaad telgi ülespanemiseks ette nähtud kohale, hindab seda ning annab asjasse puutuvat nõu.

Enne telgi paigaldamist Teie poolt väljavalitud kohta veenduge, et seal oleks piisavalt ruumi tellitava telgi jaoks – s.t. oleks piisavalt pinda põrandaplatsi jaoks, samuti piisav kõrgus telgi katuseharja jaoks. Tuleb samuti kontrollida, et telgi ülespanekut ei takistaks ümbritsevad hooned, puuoksad jmt. Allpool olevas tabelis on ära toodud “Akurāts” OÜ telkide seinte laiused ja kõrgused, samuti telgi katuseharja kõrgused:
Telk Külje laius Külje kõrgus Katuseharja kõrgus
3x3 3m 2,4m 3,2m
5×5 VIP 5m 2,5m 5m
5×5 5m 2,3m 3,5m/td>
10x60VIP 5m 2,5m 4,3m
12×50 5m 2,3m 4,3m
20×100 5m 3m 6m
10X50 5m 2,4m 4m