gazes-silditaji-1

gazes-silditaji-2

gazes-silditaji-3

Tehnilised näitajad
Suurus 78cm – diameetr x 230cm kõrgus
Kaal 13kg (ilma gaasiballoonita)
Võimsus 13KW
Köetav pind 20m²
Gaasikulu 10h (maks. režiim)
Gaasiballooni mahtuvus 27L
Gaasi koostis propaan
Värv metall

Telgi kütmisel võtke arvesse, et üks gaasisoojendi on ette nähtud ca 20m2 suuruse pinna soojendamiseks.

Montaaž ja Tarnimine :
The Gaasisoojendi montaaži ja demontaaži, samuti esimese ballooni paigaldamist teostavad Akurāts OÜ töötajad. Iga järgmise ballooni väljavahetamist ja paigaldamist teostab klient ise. Propaaniballoon paigaldatakse soojendi alusesse.
Gaasiballoonide paigaldamine toimub vastavalt Ministrite Kabineti 20.jaanuari 1998.a. määrusele nr.23.

Kasutustingimused

 • Soojendit ei tohi kasutada eluruumides, büroodes ja muudes taolistes ruumides
 • Soojendit võib kasutada ainult kütmiseks
 • Soojendi tuleb paigaldada ühetasasele ja stabiilsele pinnale
 • Gaasiballoon peab asuma sellises kohas, kuhu päike peale ei paista
 • Soojendi peab olema paigutatud vähemalt 2m kaugusele igasugustest süttivatest materjalidest
 • Pärast gaasiballooni väljavahetamist tuleb kontrollida ühenduse hermeetilisust
 • Kategooriliselt on keelatud hermeetilisust kontrollida lahtise tulega
 • Gaasisoojendit on keelatud iseseisvalt lahti võtta
 • Pärast soojendi kasutamist, samuti soojendi vigastuste korral, tuleb gaasiballooni ventiil viivitamatult sulgeda.
 • Enne soojendi teisaldamist tuleb see välja lülitada ning gaasiballoon välja võtta.
 • Soojendi vigastuste korral tuleb neist telefoniga teavitada Akurāts OÜ töötajaid telefonil: 26338888
 • Gaasiballooni vigastuste korral helistada päästeteenistusele hädaabitelefonil 112.

Gaasisoojendi käivitamine

 1. Avage gaasiballooni ventiil
 2. Reguleerimisnupp seadistage minimaalse tule peale ning hoidke seda sissevajutatult, seejuures vajutage üheaegselt mitu korda süütenupu peale.
 3. Pärast põlemasüütamist hoidke süütenuppu 10 sekundi jooksul sissevajutatult
 4. Kui soojendi pole 3 sekundi jooksul põlema hakkanud, siis võib seda uuesti käivitada mitte varem, kui 2 minuti pärast.
 5. Leegi reguleerimist tuleb teostada aeglaselt ja ühtlaselt
 6. Pärast soojendi kasutamist tuleb gaasiballooni ventiil alati kinni keerata